предусещам

предусещам
гл. - предчувствувам, имам предчувствие, предугаждам, прозирам, подразбирам, проницавам, предвкусвам, усещам, угаждам, догаждам се, долавям, налучквам, предвиждам, подушвам, надушвам, понадушвам, догаждам, предвещавам
гл. - предсказвам, предричам, пророкувам, правя прогноза
гл. - чувствувам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • гадая — гл. врачувам, вещая, предвещавам, пророкувам гл. отгатвам, догаждам, предсказвам, предричам, предвиждам, предугаждам, предусещам, правя догадки, правя предположения, предполагам, тълкувам гл. налучквам, досещам се гл. разгадавам, обяснявам …   Български синонимен речник

  • долавям — гл. разбирам, схващам, възприемам, подразбирам, предусещам, догаждам, предугаждам, налучквам, предчувствувам, научавам гл. дочувам, подочувам гл. знам, чувствувам, ясно ми е, усещам гл. наблюдавам, забелязвам гл. откривам, разкривам, намирам,… …   Български синонимен речник

  • душа — същ. психика, душевност, вътрешен мир същ. сърце, чувство, дух, темперамент, вдъхновение, живот същ. ум, съзнание, разум, мисъл същ. вдъхновител, организатор, ръководител, център същ. естество, същност, природа, натура, характер, нрав същ …   Български синонимен речник

  • надушвам — гл. подушвам, понадушвам, мириша, помирисвам гл. предусещам, усещам, предугаждам, предвиждам, подразбирам, предчувствувам, разбирам, откривам, изнамирам, познавам, научавам, досещам се гл. душа гл. узнавам, обяснявам си, отгатвам …   Български синонимен речник

  • налучквам — гл. улучвам, случвам, сполучвам, умервам, улавям, напипвам, хващам, набарвам, сбарвам, намирам, откривам гл. долавям, усещам, предусещам, угаждам, предугаждам, предчувствувам, познавам, догаждам се, схващам, разбирам, подразбирам гл. гадая,… …   Български синонимен речник

  • отгадавам — гл. отгатвам, разгатвам, откривам, разбирам, схващам, проумявам, досещам се, обяснявам си, познавам, тълкувам, разтълкувам гл. предсказвам, предвещавам, предвиждам, предугаждам, предусещам, прокобявам …   Български синонимен речник

  • отгатвам — гл. разгатвам, откривам, разбирам, схващам, проумявам, досещам се, обяснявам си, познавам, тълкувам, разтълкувам гл. предсказвам, предвещавам, предвиждам, предугаждам, предусещам, прокобявам гл. гадая, налучквам гл. надушвам, узнавам …   Български синонимен речник

  • подушвам — гл. душа, мириша, усещам, надушвам гл. предусещам, предугаждам, предчувствувам, предвиждам, разбирам, прозирам, догаждам, узнавам, научавам гл. помирисвам …   Български синонимен речник

  • познавам — гл. различавам, разграничавам, правя разлика, отличавам, разпознавам гл. отгатвам, проумявам, разбирам, схващам, догаждам се, угаждам, усещам, предугаждам, предусещам, долавям, научавам, налучквам, предчувствувам гл. знам, опознавам, изучавам гл …   Български синонимен речник

  • помирисвам — гл. мириша, подушвам гл. надушвам, усещам, узнавам, научавам, предугаждам, предусещам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”